מכון טיהור שפכים - תל עדשים


ביצוע כל עבודות החשמל באתר, כולל הקמת מערכת חשמל במתח נמוך.
הקמה וביצוע של מערכות פיקוד ובקרה, תשתיות ותאורה כולל מערכת תקשורת לשליטה ובקרה מרחוק.