מכון טיהור שפכים - מעין צבי


ביצוע עבודות תחזוקה שוטפות באתר למערכות החשמל והבקרה,
כולל טיפולים שנתיים, צילומים תרמוגרפים. תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת.