תחנת שאיבת מים - המנזר, מגדל העמק


שיקום לוחות החשמל בתחנה לאחר שריפה.
שיקום מערכות פיקוד ובקרה. תשתיות ותאורה.