שירותי ד.גלעד


  • תכנון וביצוע מתקני חשמל
  • ניטור מתקני מים וביוב
  • הקמה וטיפול במתקני הכלרה התואמים את דרישת משרד הבריאות.
  • הקמת מערכות חשמל לתחנות שאיבה למים ולשפכים, מטשי"ם ,מתקני התפלה וכו'.
  • תחזוקה ושירות שוטפים למתקני מים ושפכים.
  • הכנת תשתיות וביצוע מתקני חשמל תעשייתיים וציבוריים.
  • ייצור לוחות חשמל לכוח, לפיקוד, לבקרה ולתקשורת.
  • טיפול מונע בכל סוגי מתקני החשמל למתח גבוה ומתח נמוך.(כולל טיפול שנתי ודוח)
  • צילומים תרמוגרפים כולל הפקת דו"ח.
  • אספקה והתקנה של בקרי תקשורת והתקנתם, כולל הקמת מרכזי בקרה אינטרנטיים הכוללים שליחת מסרונים (SMS) או דואר אלקטרוני במקרה של תקלה או אירוע חריג.